Приемно-предавателен протокол по проект „Храна за здраве“ – ССУ с детска градина за деца с увреден слух „Проф. Д-р Дечо Денев“, гр. София

Приемно-предавателен протокол по проект „Храна за здраве“ – ССУ с детска градина за деца с увреден слух „Проф. Д-р  Дечо Денев“, гр. София

decho denev hrana za zdrave