2010-02-20

На 20.02.2010  фондация Ейнджълс стартира първия си проект "Купи – Дари" в хипермаркет
Карфур Бургас. Бяха събрани стоки и храни от първа необходимост за 1000лв.
Същите бяха дарени от Ангелите на Ейнджълс на дом "Ронкали" Бургас и защитено жилище "Надежда" Бургас.