Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" – гр. София, Свидетелство за дарение

Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" – гр. София, Свидетелство за дарение