Приемно-предавателен протокол по проект „Храна за здраве“ Оздравително Училище „Д-р Никола Димитров’,гр. Варна

Приемно-предавателен протокол по проект „Храна за здраве“ Оздравително Училище „Д-р Никола Димитров’,гр. Варна