Приемно-предавателен протокол по програма "Купи и дари"-Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови", гр.Бургас

             Приемно-предавателен протокол по програма "Купи и дари"-Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови", гр.Бургас

             Приемно-предавателен протокол по програма "Купи и дари"-Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови",...

             Приемно-предавателен протокол по програма "Купи и дари"-ССУ с детска градина за деца с увреден слух "Проф. Д-р                            Дечо Денев", София

             Приемно-предавателен протокол по програма "Купи и дари"-ССУ с детска градина за деца с увреден слух "Проф. Д-р                            Дечо Денев", София

             Приемно-предавателен протокол по програма "Купи и дари"-ССУ с детска градина за деца с увреден...

             Приемно-предавателен протокол по програма "Храна за здраве" -Дом за стари хора "Донка Паприкова",гр.Златарица

             Приемно-предавателен протокол по програма "Храна за здраве" -Дом за стари хора "Донка Паприкова",гр.Златарица

             Приемно-предавателен протокол по програма "Храна за здраве" -Дом за стари хора "Донка Паприкова",гр.Златарица