Социален магазин Angels

Социален магазин Angels

Фондация Ейнджълс събира средства за откриване на първия си социален магазин Angels. В магазина ще се приемат, съхраняват и даряват продукти от първа необходимост на хора в неравностойно положение. Необходимата сума за завършване на проекта за социален магазин Angels е 15000 лв. и в нея са включени разходите за доизплащане на магазина и за ремонтни

0%Дарено
15000 лв. to go