Фондация Ейнджълс с председател Ивелин Кичуков получи своя приз в годишните награди на “Charity Awards” в категория „Обществено-значими инициативи“

Фондация Ейнджълс с председател Ивелин Кичуков получи своя приз в годишните награди на “Charity Awards” в категория „Обществено-значими инициативи“. „Да...

Награда за Фондация Ейнджълс/Foundation Angels в раздел „Обществено-значими инициативи“ на годишните награди за благородство Charity Awards

Награда за Фондация Ейнджълс/Foundation Angels в раздел „Обществено-значими инициативи“ на годишните награди за благородство Charity Awards.

Фондация Ейнджълс с председател Ивелин Кичуков стартира нов проект под надслов „Дом за нашите деца“

Фондация Ейнджълс с председател Ивелин Кичуков стартира нов проект под надслов „Дом за нашите деца“. Целта на проекта е изграждане...

Първите дарение на пасти и четки за зъби за деца са вече факт. Ангелите на фондация Ейнджълс посетиха СОУ за деца с увредено зрение Луи Брайл в гр. София, дом за деца в с. Зелениково, община Пловдив, дом Незабравка и Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Стара Загора

Първите дарение на пасти и четки за зъби за деца са вече факт. Ангелите на фондация Ейнджълс посетиха СОУ за...

Приемно-предавателен протокол по проект „Играчки“ – ЕТ „ДАР-Свети Никола“ – Център за деца с увреждания, гр. София

Приемно-предавателен протокол по проект „Играчки“ – ЕТ „ДАР-Свети Никола“ – Център за деца с увреждания, гр. София