Председателят на Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от дом Ронкали грамота по случай стартиране на програма знание с първите две деца от дома.
ПИСМО

Председателят на Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от дом Ронкали грамота по случай стартиране на програма знание с първите две деца от дома. ПИСМО

Председателят на Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от дом Ронкали грамота по случай стартиране на програма знание с първите две деца от...