Първите дарение на пасти и четки за зъби за деца са вече факт. Ангелите на фондация Ейнджълс посетиха СОУ за деца с увредено зрение Луи Брайл в гр. София, дом за деца в с. Зелениково, община Пловдив, дом Незабравка и Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Стара Загора

Първите дарение на пасти и четки за зъби за деца са вече факт. Ангелите на фондация Ейнджълс посетиха СОУ за деца с увредено зрение Луи Брайл в гр. София, дом за деца в с. Зелениково, община Пловдив, дом Незабравка и Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Стара Загора

Първите дарение на пасти и четки за зъби за деца са вече факт. Ангелите на фондация Ейнджълс посетиха СОУ за деца с увредено зрение Луи Брайл в гр. София, дом за деца в с. Зелениково, община Пловдив, дом Незабравка и Дом за медико-социални грижи за деца в гр. Стара Загора. Всички деца от 3 до 7-годишна възраст получиха комплекти от четка и пасти за зъби, чийто състав е съобразен с нуждите на детските зъби в този възрастов диапазон. Доброто здраве и редовната устна хигиени са от изключително значение за появата на здрави зъбки и добри хигиенни навици у малчуганите още от ранна детска възраст.

Дарението бе организирано с подкрепата на магазини DM, които предоставиха комплектите и на които изключително благодарим.
Фондация Ейнджълс изказва благодарности и към Борис Атанасов (управител Ейнджълс – клон Пловдив) и Димитар Голев (управител Ейнджълс – Стара Загора), с помощта на които успяхме да помогнем на повече деца в повече градове.

Очаквайте още снимки и информация за продължаващите ни посещения в домовете за деца и направените дарения по проекта Здраве.

Защото заедно можем повече…