Приемно-предавателен протокол по програма „Купи и Дари“-Помощно Училище „Теодосий Търновски“, гр. Велико Търново

Приемно-предавателен протокол по програма „Купи и Дари“-Помощно Училище „Теодосий Търновски“, гр. Велико Търново

PPP TT VT