Приемно-предавателен протокол по проект „Играчки“ – ЕТ „ДАР-Свети Никола“ – Център за деца с увреждания, гр. София

Приемно-предавателен протокол по проект „Играчки“ – ЕТ „ДАР-Свети Никола“ – Център за деца с увреждания, гр. София

PPP Dar 22_12_2010 TOYS