Приемно-предавателен протокол по проект ЗДРАВЕ за лекарствени средства – ЕТ „ДАР-Свети Никола“ – Център за деца с увреждания, гр. София

Приемно-предавателен протокол по проект  ЗДРАВЕ за лекарствени средства – ЕТ „ДАР-Свети Никола“ – Център за деца с увреждания, гр. София

PPP lekarstva za za DAR 07_10_2010 copy