Приемно-предавателен протокол по проект „Храна за здраве“ – Дом за деца лишени от родителска грижа „Кн.Надежда“, гр. Варна

Приемно-предавателен протокол по проект „Храна за здраве“ – Дом за деца лишени от родителска грижа „Кн.Надежда“, гр. Варна

PPP stol za za DAR 07_10_2010