Приемно-предавателен протокол по проект „Купи и Дари“ – СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“, гр. София

Приемно-предавателен протокол по проект „Купи и Дари“ – СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“, гр. София

protokol-luibrail protokol-luibrail_