Приемно-предавателен протокол по проект „Храна за здраве“ – ДДЛРГ „Пеньо и Мария Велкови“ – гр. В.Търново

Приемно-предавателен протокол по проект „Храна за здраве“ – ДДЛРГ „Пеньо и Мария Велкови“ – гр. В.Търново

Приемно-предавателен протокол по проект "Храна за здраве" - ДДЛРГ "Пеньо и Мария Велкови"  - гр. В.Търново