Приемно-предавателен протокол за домакински уреди – ЕТ „ДАР-Свети Никола“ – Център за деца с увреждания, гр. София

Приемно-предавателен протокол за домакински уреди – ЕТ „ДАР-Свети Никола“ – Център за деца с увреждания, гр. София

protokol-dar,uredi