ПОМОГНЕТЕ НА ИВА, ДАРЕТЕ!

Скъпи приятели,
Декември 2014 Ива претърпя катастрофа и досега премина през няколко операции. Тя е с тежко черепно увреждане. От тогава е в кома и е на изкуствено дишане. Нека да помогнем на Ива за нейното лечение и възстановяване. ПОМОГНЕТЕ НА ИВА, ДАРЕТЕ!

On December 2014 Iva had a car accident and she’s been through several surgeries. She suffered heavy cranial injury. Since then she’s in coma and on artificial breathing. Let’s help Iva on her upcoming treatment and rehabilitation! PLEASE DONATE !