Дарение на инвалидна количка и стол за баня на Училище за деца с нарушено зрение Луи Брайл

Дарение на инвалидна количка и стол за баня на Училище за деца с нарушено зрение Луи Брайл

На 11 май 2018 Фондация Ейнджълс извърши дарение на инвалидна количка и стол за баня на Училище за деца с нарушено зрение Луи Брайл, гр. София. Помощните средства ще бъдат използвани с цел да облекчат живота на децата при тяхното придвижване.
Зам.-директорът на училището г-н Любомир Велков изказва своите благодарности към екипа на фондация Ейнджълс за дългогодишната подкрепа, както и към г-н Стефан Райнов, който осигури помощните средства.