Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от Дом за Деца с Умствена Изостаналост "Св. Мария Магдалина" – с.Рудник Свидетелство за дарение

Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от Дом за Деца с Умствена Изостаналост "Св. Мария Магдалина" – с.Рудник Свидетелство за дарение

Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от Дом за Деца с Умствена Изостаналост "Св. Мария Магдалина" – с.Рудник Свидетелство за дарение

Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от ЕТ "ДАР – Свети Никола" – Център за деца с увреждания – гр. София, Благодарствено писмо за дарението по програма "Топли дрехи" ПИСМО

Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от ЕТ "ДАР – Свети Никола" – Център за деца с увреждания – гр. София, Благодарствено писмо за дарението по програма "Топли дрехи" ПИСМО

Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от ЕТ "ДАР – Свети Никола" – Център за деца с увреждания – гр. София, Благодарствено писмо за...