Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от Дом за деца лишени от родителска грижа "Христо Райков",Габрово  Свидетелство за дарение

Фондация ЕЙНДЖЪЛС получи от Дом за деца лишени от родителска грижа "Христо Райков",Габрово  Свидетелство за дарение