2013-07-22
Фондация Ейнджълс – клон Пловдив с председател Борис Атанасов получи първото си дарение по проект Библиотеки. Фондацията получи безвъзмездно 105 броя книги и учебни помагала от неправителствената организация Граждани за пряка Демокрация. Полученото дарение цели подпомагане и развитие на образователната компетенции на децата от социалните домове. Книгите и помагалата ще бъдат дарени на Детски център Ронкали в град Бургас, където е и първата създадена библиотека по проекта и дом за деца в град Пловдив.

Председателят на фондация Ейнджълс – Ивелин Кичуков изказва своите благодарности към Борис Атанасов за активната благотворителна дейност и на организацията Граждани за пряка Демокрация за предоставеното дарение. Настоящата благотворителната инициатива е поредното доказателство, че заедно можем повече и с общи усилия бихме дарили все повече усмивки…