2013-06-25

                                           

На 14.06.2013 г. в град София се проведе събрание на председателите на фондация Ейнджълс – клон София – Красимира Марчева, на клона в Стара Загора – Димитър Голев и главния директор на фондацията – Ивелин Кичуков. На събранието се взе решение за откриване на нов клон на фондацията в град Пловдив като за негов представител беше предложен и избран с единодушие г-н Борис Атанасов. Г-н Атанасов е от град Пловдив и е собственик на верига магазини за Био продукти. Той засвидетелства готовност и желание за осъществяване предмета на дейност и целите, които си е поставила фондацията. По този начин възниква възможността да се помогне на повече деца и възрастни в неравностойно положение в общината и съответно да се спомогне за тяхното социализиране и развитие. 

Екипът на фондация Ейнджълс пожелава попътен вятър на новия представител и много реализирани проекти, с които да зарадва все повече детски личица.
 
Защото заедно повече…!