2012-10-16

        Фондация "Ейнджълс" – клон София с председател Милен Гошин осъществи поредната си благотворителна инициатива за подпомагане на трите деца Евдокия Витанова (15 год.), Симона Витанова (14 год.) и Людмил Витанов (11 год.). Фондацията закупи и предостави на децата всички учебници и учебни пособия, необходими за тяхното образование. В момента Евдокия и Симона са 9 клас, а Людмил – 5 клас и показват много добри резултати в своето образование. 

        Закупените учебни материали бяха връчени на 11.10.2012 г. от служителя Борис Гълъбов и ръководителката на отдел Маркетинг в "Ай Еф Джи Лизинг" АД – Елена Иванова, съпричастни към благотворителните дела на фондацията. 

        Екипът на  "Ейнджълс" споделя убеждението, че доброто образование е ключ към успеха и ще продължи да подкрепя всяка образователна инициатива. 

        Повече информация можете да получите на www.foundationangels.org.

…Защото заедно можем повече...