2012-10-11

Вече трета година фондация "Ейнджълс" с председател Ивелин Кичуков продължава да дарява усмивки не само по Коледа. След клона в град София фондацията откри и свой клон и в град Стара Загора. Управлението на старозагоския клон на "Ейнджълс" пое младият доктор Димитър Голев. В последната година доктор Голев взе активно участие в работата на фондацията по програма Здраве. Пожелаваме успех на новите Ангели в Стара Загора и нека даряват все повече усмивки на всички нуждаещи се в града и околносттa.                                            

                                                                 .