2012-05-26

Фондация Ейнджълс с председател Ивелин Кичуков проведе поредна кампания "Купи и дари" в Бургас. В помощ на домове от региона  с участниците на Клуб "Търговска гимназия – ценности и човеколюбие" с председател Симона Кичукова събираха продукти в супермаркет "Карфур".