2012-04-28

На 21.04.2012 г. от 11.30 в супермаркет "Карфур" – гр. Бургас се проведе поредната кампания "Купи и дари"  с участниците на Клуб "Търговска гимназия – ценности и човеколюбие" от Фондация Ейнджълс, а именно Симона Кичукова, Моника Динева, Деница Видева, Павел Кралев, Таня Георгиева, Фатме Юсеин, Ангелина Дункова, Десислава Димитрова, Лилия Ванчурова, Веселина Гочева, Даниела Маркова, Йоанна Николова, Пламена Вълчева, Радостина Кисьова. Бяха събрани хранителни продукти и хигиенизиращи материали, които след акцията ангелите дариха на Сдружение "Детски център Ронкали"-гр. Бургас.