2012-04-11

На 5 Април 2012 г. Фондация "Ейнджълс" с председател Ивелин Кичуков сключи договор за партньорство с "Търговска лига – Национален аптечен център" АД. По смисъла на този договор "Търговска лига – Национален аптечен център" АД се съгласява да партнира на Фондация "Ейнджълс" в провежданата от нея кампания "Здраве" чрез предоставяне на лекарствени средства. Същите лекарства ще бъдат дарявани на институции за медико-социални грижи, на деца, лишени от родителски грижи и училища за деца със специални нужди в България. 

Фондация "Ейнджълс" благодари на своя партньор "Търговска лига – Национален аптечен център" АД за оказаната подкрепа!

Защото заедно можем повече…