2012-03-28

Председателката на клуба на Фондация Ейнджълс към Търговска гимназия,Бургас заедно с Ангели на фондацията посетиха Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови",Бургас където разговаряха с възрастните и донесоха усмивки на лицата им с ведро присъствие.