2011-11-07

Фондация Ейнджълс с председател г-н Ивелин Кичуков подготви дарение за два габровски социални дома след проведената кампания "Купи и дари" в МОЛ-Габрово, супермаркет Пикадили. Дълготрайни хранителни продукти, хигиенизиращи материали бяха предадени на Звено "Майка и бебе". За Дом за деца лишени от родителска грижа "Христо Райков" в Габрово бяха събрани сладки, бисквити и вафли за малчуганите. Събраните продукти от ангели от Национална Априловска гимназия и Природо-математическа гимназия възлизат на около 190 лв.