2011-10-29

На 29.10.2011 г. фондация Ейнджълс с председател Ивелин Кичуков проведе акция "Купи и дари" в МОЛ-Габрово, супермаркет "Пикадили". В акцията взеха участие новите ангели на фондацията от Национална Априловска гимназия и Природо-математическа гимназия-Елиза Делиева, Виктория Ангелова и Силвия Тодорова.Продуктите-храни, хигиенизиращи материали и други дарени от габровци отиват в помощ на звено "Майка и бебе" и Дом за деца лищени от родителска грижа "Христо Райков" в града. Събраните материали от първа необходимост са на стойност окoло 190 лв.