2011-10-21

Фондация Ейнджълс с председател г-н Ивелин Кичуков има нов партньор в лицето на Антоан Чаракчиев. Новият партньор на фондацията ще прави дарение на организацията в размер на 100 лв месечно в продължение на една година, които средства ще бъдат разходвани в помощ на програмите на Ейнджълс работещи за подобряване живота на хората в неравностойно положение в България.