2011-05-02

Фондация Ейнджълс,председател Ивелин Кичуков,проведе кампания "Купи и дари" в Габрово

 
 
На 30.04.2011 се състоя кампания "Купи и дари" на Фондация Ейнджълс в Габрово,супермаркет "Пикадили". Чрез акцията ангелите на Фондацията събираха продукти от първа необходимост за социални домове в града. 
Събраните по време на "Купи и дари" хранителни продукти бяха дарени на 02.05.2011 на звено "Майка и бебе" в града след оформяне на приемно-предавателни протоколи.Основната цел на дейностите на Звено "Майка и бебе" е да предотврати изоставянето и настаняването в институция на децата от 0 до 3 години, като в същото време предотвратява ситуации, застрашаващи сигурността, здравето и развитието им.

Основен принципи на работа е поставяне на най-добрия интерес на детето в центъра на работата.