2011-03-10

На 10.03.2011 Фондация Ейнджълс и Сдружение "Младежки глас" подписаха споразумение за съвместна дейност.
Основен акцент в структурата  на сдружението се поставя върху  работата с млади хора. 
Клуба си поставя за цел тази информираност да оптимизира процедурите по събиране и получаване на информация за образователни, социални и медицински потребности на младежите, което от своя страна ще доведе до по-ефективна комуникация между заинтересованите от задоволяването на тези потребности лица, организации и структури. 
В общите си цели НПО "Младежки глас" и Фондация Ейнджълс ще работят заедно за изграждането на едно по-добро бъдеще.