2011-02-16

 

Клуб "Ейнджълс"-гр. Габрово

 

Всеобщите усилия на Фондация Ейнджълс и нейните съмишленици в идеята да подпомогнем хората в неравностойно положение доведе до сформирането на клуб Ейнджълс в град Габрово. Ангелите на клуба са: 

Магдалена Влахова

 

Грета Влахова

 

Искра Петкова

 

Мария Илиева

 

Ана-Мария Чобанова, Национална Априловска Гимназия-гр.Габрово

 

Нелла Спасова, Национална Априловска Гимназия-гр.Габрово

 

Цветелина Лалева, Национална Априловска Гимназия-гр. Габрово

 

 Ангелите ежемесечно помагат в провеждането на програмите на Фондация Ейнджълс в помощ на социалните домове в региона.