2010-12-06

На 06.12.2010 г Фондация Ейнджълс дари на СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл", гр. София

хранителни продукти по програма "Купи и дари"и лекарства по програма "Здраве".