2010-12-06

На 06.12.2010 г Фондация Ейнджълс дари на ССУ с детска градина за деца с увреден слух "Проф. Д-р Дечо Денев",

гр. София  хранителни продукти по програма "Купи и дари"и лекарства по програма "Здраве".