2010-11-28

Фондация Ейнджълс достави дарените от граждани и гости на гр. Габрово продукти на Дом за деца лишени от родителска грижа "Христо Райков",гр.Габрово