2010-11-23

Фондация Ейнджълс в лицето на новия областен координатор за град Бургас Вероника Павлова достави продуктите от мероприятието Купи и Дари на Дом за деца „Рон Калии”. На дома бяха дарени също книги по проект „Знание”  и играчки по проект „Играчки”. Малчуганите бяха много щастливи от книжките и двата големи плюшени мечока предоставени от г-жа Вероника Павлова. В края на посещението ръководството на дом „Рон Калии” и фондацията в лицето на г-жа Павлова и г-н Ивелин Кичуков започнаха обсъждането на новия проект на фондация Ейнджълс свързан с изграждането на модерен библиотечен кът в дома, където децата ще могат да отдъхнат и четат книги в обстановка близка до семейната.