2010-11-02

На 02.11.2010 завърши втората акция "Купи и Дари във Варна.Дарените от доставчиците и клиентите продукти в супермаркетите от веригата MyMarket "Камчия", "Ралица" и "Симона" бяха дарени в СОУ за Деца с Нарушено Зрение-гр. Варна, Оздравително Училище "Д-р Никола Димитров"- гр. Варна, Дом за Деца и Младежи с Умствена Изостаналост – с.Рудник и Дом за Деца Лишени от Родителски Грижи- с. Бързица в помощ на децата в неравностойно положение.