2010-10-25

На 25.10.2010 "Фондация Ейнджълс" в лицето на Валерия Георгиева, предаде дарените от Варненци играчки, по програма "Играчки" в Дом за Медико и Социални Грижи за Деца гр. Варна.