2010-10-25

На 25.10.2010 "Фондация Ейнджълс" в лицето на Валерия Георгиева и Людмил Пешев, предадоха дарените от Варненци във верига "My Market", хигенни материали на Дом за Медико Социални Грижи за Деца гр. Варна.