2010-10-25

На 25.10.2010 "Фондация Ейнджълс" в лицето на Валерия Георгиева и Людмил Пешев, предадоха дарените от Варненци във верига "My Market", хранитални продукти на Дневен център за деца и младежи с увреждания Св.Йоан Златоуст, който бяха изключително благодарни за дарението.