2010-10-10

Фондация Ейнджълс дари част от събраните продукти по проект "Купи и Дари" на ДДЛРГ "Христо Райков", гр. Габрово