2010-10-07

 Зам. Председателя на Фондацията Людмил Пешев дари по програма Здраве инвалиден стол и лекарствени средства на ЕТ "ДАР-Свети Никола" – Център за деца с увреждания, гр. София.